Veranstaltungen

Aus Chaos Computer Club Bremen e.V. (CCCHB)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Veranstaltungstipps

Datum Uhrzeit Ort Beschreibung
2020-04-30 19:30 --- Löt-Workshop WIRD VERSCHOBEN! Infos folgen.
2020-09-21 20:30 BBB-CCC HB Plenum Rust-Meetup: 0x03
2020-09-22 20:00 BBB-CCCHB OnBoarding für neue Mitglieder
2020-09-22 20:30 BBB-CCC HB Plenum Plenum 2020-09-22
2020-10-09 21:00 BBB-CCCHB 2.Mini-Meetup für OBS (Szenengestaltung + Banner)
2020-10-20 20:30 BBB-CCC HB Plenum Plenum 2020-10-20

Regelmäßig

Interval Wochentag Uhrzeit Ort Beschreibung
Monthly 1.+3. Montag 20:30 - OpenEnd BBB-CCC HB Plenum Rust-Meetup
Weekly Dienstags 19:00 - 20:00 DiVOC ChaosMentors Chaospat*innen
Weekly Dienstags 20:00 - 20:30 BBB-CCC HB Plenum rc3HB - Planung
Weekly Dienstags 20:30 BBB-CCC HB Plenum CCC HB Jour Fixe


In Planung

Bearbeiten